About us

Информация за потреблението

Теленор Бизнес портал предлага детайлни отчети за потреблението на всеки телефонен номер от Вашата фирма. Може да прилагате ефективен контрол като задавате вътрешни лимити, при достигането на които ще Ви уведомим.

  • Reload